BẮC NINH: ĐAU LÒNG VỚI HÀNG LOẠT TIN NHẮN TRƯỚC KHI T…Ự.. T..Ử. CỦA 2 EM H.Ọ.C S.I.N.H CHUẨN BỊ THI LÊN LỚP 10

ĐAU LÒNG VỚI HÀNG LOẠT TIN NHẮN TRƯỚC KHI 44 CỦA 2 EM HỌC SINH Ở BẮC NINH: 44 Ở ĐÂU, MẤY GIỜ, HẸN NHAU ĐI ĂN VẶT LẦN CUỐI VÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI CH*T NẾU KO SẼ NHỪ Đ.ÒN VỚI GĐ…!
Có thể là hình ảnh về ‎3 người, điện thoại và ‎văn bản cho biết '‎Hóng đường phố تا አለቅ~‎'‎‎

Đọc những câu nói có thể xem là vô tri vô nghĩ ấy, có thể thấy hàng vạn áp lực các con đang phải chịu, từ gia đình cho tới nhà trường… Nói đi nói lại hoài cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi, mong rằng sau những trường hợp đáng tiếc như thế này, bố mẹ – con cái, nhà trường – học sinh có cái nhìn thấu hiểu nhau hơn.
Có thể là hình ảnh về điện thoại và văn bản cho biết 'Không có 6S SIM :40 coan gái cưng (8۵ lây) :)) muốnn chéttt 47% Lấy đâu ra mà nhảy Barlda ば coan cưng (v6lây) :)) Nhày lầu đủ chết CX X pk 6-7 tắng ms Thôi m 5 đủ BOB 5 trà শा coan gái cưng lây) :)) Lấy đâu mà nhắy coan gái cưng (မီ ây) Bênh viện Bệnh viện bạn Thôi bệnh viện xog bị nhốt mẹ 8 đấy Mà ዕ đấy thì rõ lắm ma Sợ bỏ moẹ coan gái cưng (రి lây) Thôi m tắng 5 đủ bạn Chx chắc à Hóng đường phố A'
Có thể là hình ảnh về ‎điện thoại và ‎văn bản cho biết '‎Không cỐ SIM 23:4 coan gai cưng (ขอิ lây) :)) 47% וסחו Dẹnn viẹn xog ه đấy nΠοτ mẹ Mà đấy thì โอ๊ lắm ma Sợ bỏ moę coan gái đung (రీ ấy) Thôi lờ bạn tắng 5 Chx chắc à Về que ngta kế Cs nhảy tử tâng আোলে ngay tại cho kia akia Đấy là ngta:) mà nhỡ đâu mik thử mọi cách vẫn ko Ona đc thì sao ta:)) Thì vào viện tâmhần:) Moe đang Cs suy nghĩ nhỡ đâu mik ลิน xong mik ko lai xuyên ko thì sao ta thờic Aa Hóng đường phố‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về ‎điện thoại và ‎văn bản cho biết '‎Không có 6SIM SIM © 47% 23:40 coan gái cưng (ขอิ I) :)) nuồnn onnchett hettt וחו vao viện tam tnan:) Moe đang cs suy nghĩ là nhỡ đâu mik nhàggdu nhớ xong mik ko T mà mik lại xuyên ko về thời Cô đại thì sao Thì vui:) Đỡ pk học:) 1 Nma pk im rất nhiều VC vcvslại Vs lai còn ca chiến tranh nX )) Vuithe thể G00 nào dc Chả Chảs:) s:) Coan thik đeiatau Chiến tranh CX bth:) Nma moe lưới khum muốn Khum sao Xuyên không Im loàng hâu Hóng đường phố Aa‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về ‎điện thoại và ‎văn bản cho biết '‎Không có SIM 23:40 coan gái cưng (vô Hy) :)) muôn chéttt 47% Thôi mấy :)) 15t thì mấy nhỏ công túa j đấy thoii chứ hoàng hậu nương nương cái جن :)) Xuyên ko thì 1tuổi thành 15t CX đc Thôi coan :)) Sống thật VS tuổi cua mik ik Moẹ sạc xe ik nhé ا Hnay nhất định coan pk Ko chốtđc thì coan ko về nhà đc đâu:) Bạn 1a trả آل coan gái cưng (٧۵( lây): )) Moe sạc xe ik nhé Moe sac từ lúc ik học về Oke Aa Hóng đường phố‎'‎‎

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Có thể là hình ảnh về điện thoại và văn bản cho biết 'าิ cd có SIM 23:40 coan gái cưng (ขดิ lây) :)) muốn muonnchet @ 47% Oke Ban.da tr trà किा coan gái cưng (vöiay) :)) Cae đâu:) coan ko oV e nhà Hnay mà đc đcđâu:)) chotla hsau ko về Đr nghe hát vecalngheatBlên liến Ko những nghe hát đầu E Ăn cả lươn ý Hnay chắc tâm 9r WON ok Tai trời tối ngta ko đế vslại khó tìm nx Đr ส Thế mik cứ táp vào đâu ăn vặt xog ngồi câu h:) Aa Hóng đường phố'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Không có IM < 23:40 coan gái cưng (రి Iy) :)) muônn éttt @ 47% τι ngta KO de y VS vSlại lại khó tìm nx Đr Thế mik cứ táp vào đâu ăn vặt xog ngồi câu :) Mcs xiền ko mà ăr:)) Coá:) Moe đang ko đây này xu trg ng Ik vay tk em 100k Ko chếtđc thì toang Tiếc tìn lắm Vay em 100k 100kxong xong cs chuy trả em 100$: Nma là 100$ tiền Nmalà100$tiênâimphi อิเพรว่าย Đã gửi Đăgửi10gltrước ui1 10 giờ trước Hóng đường phố na'

 

Có thể là hình ảnh về 9 người và đài kỷ niệm
Thành tâm chia buồn…!

Advertisement

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

G-6DZ4XLCPXX